BLOG

Tuyển Giám đốc chi nhánh

22/12/2016

-

Adler Group

-

0 Bình luận

Mô tả công việc:

- Tham mưu, hoạch định và triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh Chi nhánh, phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận và các mảng công việc được phân công phụ trách tại chi nhánh.
- Chịu trách nhiệm điều hành Chi nhánh hoạt động theo đúng định hướng, chủ trương và chính sách của Ban lãnh đạo Công ty.
- Tiến hành nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể, trình duyệt BGĐ thông qua và trực tiếp chỉ đạo triển khai sao cho đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch công việc.
- Phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng.
- Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo nhân viên và phát triển đội ngũ kế cận và xây dựng văn hóa, môi trường  làm việc tốt.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Công ty giao trong từng thời kỳ.
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác của cấp trên giao.

Quyền lợi được hưởng:

- Thu nhập theo thỏa thuận.
- Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.
- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học/ trên đại học thuộc các chuyên ngành khối kinh tế hoặc quản trị kinh doanh
- Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành tốt.
- Giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập.
- Có kỹ năng về dịch vụ khách hàng tốt, chịu được áp lực công việc và thách thức trong cạnh tranh.
- Có năng lực tham mưu tổng hợp, phân tích, đề xuất cho cấp quản lý trực tiếp về quản lý, tổ chức thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Số lượng: 01 Nhân sự tại chi nhánh Đà Nẵng, 1 Nhân sự tại chi nhánh Sài Gòn.

TAGS :

Tin tức liên quan

Tuyển Giám đốc chi nhánh

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Vị trí nhân viên kinh doanh hiện nay đang rất cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng lao động bởi công ty nào cũng cần...

12/01/2017 0