Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Adler Group phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Thế giới.

 

 

Tầm nhìn và sứ mệnh