Tra bảo hành cho các sản phẩm của Adler
Để hỗ trợ khách hàng tra bảo hành của sản phẩm trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể sử dụng 1 trong 2 cách dưới đây:

B1: Khách hàng truy cập vào website của Bản lề sàn Adler: adlergroup.vn
B2: Khách hàng vào phần Xác thực hàng chính hãng sau đó nhập Mã an ninh và Mã bảo mật
- Mã an ninh chính là mã số bí mật dưới lớp phủ cào
- Mã bảo mật chính là mã số phía trên, có phân biệt chữ in hoa
B3: Khách hàng ấn chuột vào nút Truy vấn
B4: Kết quả trả về: Tap doan Adler cam on Quy khach da tin dung sp cua hang. Thoi han bao hanh sp den het ngay xx/yy/zzzz.
Seri: XXXXXXXXXXXX  adlergroup.vn . Thời hạn bảo hành đến ngày 08/03/2018

Tra bảo hành cho các sản phẩm của Adler
Để hỗ trợ khách hàng tra bảo hành của sản phẩm trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể sử dụng 1 trong 2 cách dưới đây:

B1: Khách hàng truy cập vào website của Bản lề sàn Adler: adlergroup.vn
B2: Khách hàng vào phần Xác thực hàng chính hãng sau đó nhập Mã an ninh và Mã bảo mật
- Mã an ninh chính là mã số bí mật dưới lớp phủ cào
- Mã bảo mật chính là mã số phía trên, có phân biệt chữ in hoa
B3: Khách hàng ấn chuột vào nút Truy vấn
B4: Kết quả trả về: Tap doan Adler cam on Quy khach da tin dung sp cua hang. Thoi han bao hanh sp den het ngay xx/yy/zzzz.
Seri: XXXXXXXXXXXX  adlergroup.vn . Thời hạn bảo hành đến ngày 08/03/2018